Posredovanje ob epidemiji COVID-19

Člani enote,

Na podlagi mnenja Slovenskega reanimacijskega sveta, glede aktivacije prvih posredovalcev v obdobju pandemije novega koronavirusa (COVID – 19), so se v dispečerskem centru zdravstva odločili, da začasno prenehajo s proženjem prvih posredovalcev na vsa nujna stanja. Navodilo je stopilo v veljavo 17.03.2020. Glavni razlog začasne prekinitve proženja je bil nedostopnost osebne zaščitne opreme članov enote in s tem povečano tveganje za njihovo zdravje.
V tem času smo v enoti za prvo pomoč sprejeli in uvedli nove ukrepe, ki zagotavljajo višjo stopnjo varnosti samih članov, kateri posredujejo na intervencijah.
Sprejeti ukrepi so:
– Zagotovljena dodatna osebna zaščitna oprema članov enote ki vsebuje:
     o Zaščitni kombinezon, ki zagotavlja zaščito po standardih, EN 14126:2003 in EN 13982-1. (zaščita pred infekcijami in aerosoli)
     o Zaščitne maske FFP3 (standard EN 149:2001+A1:2009)
     o Zaščitna očala
– Zagotovljena je dekontaminacija z razkužilom Ekocid za površine po vsaki intervenciji.
– Ob vsaki intervenciji na kraj pride tudi gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM) opremljeno z osnovnimi pripomočki za lažjo dekontaminacijo članov ki posredujejo (vreče za kontaminirane odpadke, razkužilo za roke in razkužilo za površine, rezervna oblačila itd)
– Seznanitev članov z zadnjimi priporočili nudenja NMP, s strani Slovenskega združenja za urgentno medicino
– Seznanitev članov s smernicami za ukrepanje enot na intervencijah ob prisotnosti Korona virusa. Priporočila je izdala gasilska šola, ki je v sklopu URSZR.

Pri dostopu do opreme je odločilno vlogo odigrala Civilna Zaščita občine Vodice, ki je priskrbela zaščitne kombinezone, maske in razkužila. Zaščitna očala je doniralo podjetje Gumiks d.o.o.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja