Dobrodošli

Tukaj domuje enota za prvo pomoč GZ Vodice

Kdo smo in kaj počnemo?

Gasilci iz vseh prostovoljnih gasilskih društev naše gasilske zveze, združeni v enoto prve pomoči (EPP)

Vsi člani so certificirani prvi posredovalci pripravljeni na posredovanje ob nujnih in življenjsko ogrožujočih stanjih. Posredujemo skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči.

Posredovanje gasilcev – specialistov za prvo pomoč se razlikuje predvsem v tem, da je pri nujnem zdravstvenem stanju dovolj že posameznik, ki lahko odločno pripomore k izboljšanju prognoze obolelega. Povsem drugače kot pri klasičnih gasilskih intervencijah, kjer posameznik za uspešno posredovanje v veliki večini primerov ne zadošča. Razlika je tudi v sami opremi člana enote prve pomoči, ki je lahko zelo osnovna in jo ima član v osebni zadolžitvi ter ni nujno, da je shranjena v gasilskem domu (GD)

Pogosta vprašanja

Ne, smo enota prostovoljnih gasilcev, s specialnostjo bolničar oz certificirani prvi posredovalec.

Ne nikakor! Enota za prvo pomoč je aktivirana istočasno z ekipo nujne medicinske pomoči. Naša naloga je hitrejša prva pomoč, med tem ko se reševalno vozilo prebija na kraj intervencije na območje občine Vodice.

Ne. Delujemo pod okriljem GZ Vodice in v prvi vrsti smo še vedno prostovoljni gasilci. Za svoje delo ne dobimo plačila.

Oprema s katero posredujemo na intervencijah je kupljena s pomočjo matične gasilske zveze – Vodice in tudi občine Vodice, ki je prepoznala dodano vrednost našega delovanja. Določen del opreme za posredovanje smo kupili tudi s pomočjo sponzorjev. Ker je enota šele dobro začela z delovanjem pa se naš nabor opreme sproti posodablja in povečuje skladno s finančnimi zmožnostmi in potrebami.

Stanja v katerih je ogroženo življenje ne dopuščajo izgube dragocenih minut. Zato se lahko zgodi, da bomo ob pozivu člani enote presodili, da bomo hitrejši, če se na kraj intervencije odpravimo s svojim vozilom. Kraj posredovanja je lahko nekje na naši poti do gasilnega doma in zato imamo vso potrebno opremo vedno pri sebi oz v osebni zadolžitvi.

Aktivacija vedno poteka preko regijskega centra za obveščanje. Torej preko številke 112.

Najprej gasilci, nato bolničarji!

Vsi naši člani so operativni gasilci v svojih matičnih enotah.

Prva pomoč je zelo specifična oblika pomoči zato je vstop v enoto prostovoljen in vsakega člana se temeljito preveri ali mu taka oblika posredovanja ne predstavlja prevelikega stresa.

Končni cilj ekipe gasilcev – specialistov za prvo pomoč je skrajševanje časa začetka izvajanja nujnih postopkov, ter posledično izvajanje ukrepov za ohranjanje življenja.

Učimo se od najboljših!

Tečaj za certificiranega prvega posredovalca lahko naši člani opravijo pod okriljem reševalne postaje Ljubljana (RPLJ). Njihovi predavatelji in inštruktorji imajo za sabo na tisoče intervencij in so za nas neusahljiv vodnjak znanja in izkušenj.

Glavni namen in cilji:

Dela imamo veliko:

 • združevanje članov GZV s specialnostjo “bolničar” in “certificirani prvi posredovalec” pod okriljem EPP,
 • organiziranje rednih periodičnih vaj prve pomoči za člane,
 • organizacija obnovitvenih tečajev prve pomoči,
 • skrb za usposabljanje članov na različnih področjih,
 • izobraževanje lokalnih prebivalcev/ krajanov na temo prve pomoči,
 • izobraževanje in usposabljanje gasilcev na temeljnih tečajih,
 • pomoč pri zagotavljanju varnosti na gasilskih prireditvah (prva pomoč),
 • pomoč komisiji za izobraževanje GZV pri organizaciji osnovnih in obnovitvenih tečajev prve pomoči
 • sodelovanje EPP s službami NMP in sočasna aktivacija ob nujnih medicinskih stanjih,
 • svetovanje in pomoč PGD-jem na področju prve pomoči,
 • preventivno delovanje na področju prve pomoči, ozaveščanje krajanov,
 • strokovno izobraževanje članov na seminarjih in ostalih dogodkih

Kako se nam pridružiš?

V enoto se posameznik lahko vključi, če izpolnjuje pogoje:

 • izrazi voljo za vstop v enoto ter podpiše pristopno izjavo,
 • kandidat ima vsaj čin gasilec in je član operativne enote PGD,
 • ima opravljeno specialnost “bolničar” oz. opravljen tečaj za “certificiranega prvega posredovalca”,
 • se redno udeležuje vaj prve pomoči, ki so organizirane na ravni GZV, pri čemer je obvezna vsaj 70 % udeležba na letni ravni (izjema so poklicni gasilci in zdravstveni delavci / zdravniki; slednjim se pogoj udeležbe presoja za vsak primer posebej),
 • pridobi soglasje poveljnika domačega PGD za vstop v EPP,
 • pridobi soglasje poveljnika, namestnika in podpoveljnika EPP za vstop.

Sestava enote:

Člani enote kateri posredujejo na intervencijah:

Poveljnik enote:   Klemen Dolenc

Namestnik:          Robert Fojs

Podpoveljnik:      Tone Šušteršič

Člani enote

 • Manca Zmrzlikar
 • Erika Potrč Hribar
 • Damijan Jagodic
 • Natalija Rus
 • Tilen Podgoršek
 • Franci Stare
 • Branka Vode
 • Miha Mušič
 • Matej Podgoršek
 • Andrej Štupar
 • Janez Ravnikar
 • Gašper Klun
 • Žan Verbič
Del enote na vaji

Strokovni sodelavci

Strokovni sodelavec je posameznik, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za člane EPP,  vendar s strokovnim ali posebnim znanjem pripomore k delovanju enote!

 • Robert Sabol
 
 
Robert Sabol - naša strokovna pomoč

Robert je v svoji dolgoletni karieri kot zdravstveni reševalec na reševalni postaji Ljubljana nabral ogromno izkušenj. Kot odločen podpornik projekta nam pomaga od samega začetka, vedno je na voljo za pomoč in s svojim edinstvenim pristopom skrbi da enota nadgrajuje svoje znanje.