Znamo, si upamo, zmoremo!

gasilci - specialisti za prvo pomoč

Ad omnia parati sumus. — “Pripravljeni smo na vse.”

– Latinski

Del verige preživetja!

Kdo in kaj sploh smo?

Naše delovanje, sestava in način dela.

Naše aktivnosti

Kaj in kdaj počnemo.

Svet prve pomoči

Prva pomoč je neposredna in takojšnja zdravstvena oskrba poškodovanega, nenadno obolelega ali zastrupljenega na kraju dogodka, kar je državljanska in moralna dolžnost posameznika.

Podpora lokalne skupnosti

Skupaj lahko dosežemo, da bo vsak občan ali obiskovalec občine Vodice v primeru življensko ogrožujočega stanja deležen hitrejše pomoči, s čimer omogočimo večjo možnost preživetja!