Intervencije in ostale aktivnosti

Intervencije enote za prvo pomoč:

Leto 2021
 
 • 06.01.2021 – poskus samomora
 • 08.01.2021 – Huda delovna nesreča
 • 14.01.2021 – neodzivna oseba
 • 17.01.2021 – slabotna oseba
 • 20.01.2021 – AED, reanimacija
 • 25.01.2021 – Sum na možgansko kap
 • 31.01.2021 – motena zavest, kolaps
 • 01.02.2021 – samomor
 • 14.02.2021 – zapora dihalne poti
 • 16.02.2021 – padec z drevesa, poškodba glave

Leto 2019 (od novembra dalje) in leto 2020 (v marcu in aprilu je bila enota deaktivirana zaradi epidemije COVID-19)

 • 29.11.2019 – neodzivna oseba
 • 30.11.2019 – opečena oseba
 • 27.12.2019 – pomoč pri oživljanju
 • 16.01.2020 – pomoč AED, delovna nesreča.
 • 30.05.2020 – zapora dihalne poti pri dojenčku
 • 21.07.2020 – odrti zlom noge
 • 03.08.2020 – pomoč vozniku tovornjaka, sum na srčno kap
 • 06.08.2020 – Sum na srčni zastoj, pomoč z AED
 • 07.08.2020 – pik ose, anafilaktična reakcija
 • 14.08.2020 – sum na srčni zastoj, pomoč z AED
 • 17.08.2020-  Reanimacija, pomoč z AED
 • 15.09.2020 – nezavest, poškodba glave
 • 25.10.2020- nezavest, sum na srčni zastoj
 • 28.10.2020- Padec občana
 • 07.11.2020 – Sum na hudo zastrupitev s hrano
 • 07.11.2020 – Sum na možgansko kap
 • 15.12.2020 – AED, reanimacija
 • 20.12.2020 – Sum na srčni zastoj, pomoč AED
 • 31.12.2020 – huda bolečina v trebuhu


Naše delo skozi fotografije